Kaikki huumeet tulisi laillistaa

prohibition-1925

Nykyisen huumausainelainsäädännön kieltämiä päihteitä, eli huumeita, tulee olemaan aina. Syy on yksinkertainen: mitä enemmän huumeiden saatavuutta rajoitetaan, sitä arvokkaammiksi ne tulevat, ja sitä suurempi intressi huumeiden tuottamiselle syntyy. Sama pätee esimerkiksi öljyyn: mitä vähemmän markkinoille tuotetaan öljyä, sitä arvokkaammaksi öljy tulee, ja näin sellaisetkin tavat, jotka ennen olivat kannattamattomia öljyn tuottamiseen, tulevat kannattaviksi, ja näin öljyn määrä markkinoilla taas lisääntyy. Koska huumeista ei pääse eroon, tämä teksti pohtii, kuinka niiden kanssa kuuluisi lainsäädännöllisesti toimia.

Kun tuote ei ole laillista, mutta sille löytyy kysyntää, sen tuotanto sekä myynti siirtyy rikollisorganisaatioille. Kun bisneksen ei tarvitse kilpailla asiakkaista turvallisella sekä laadukkaalla tuotteella, vaan kilpailu tapahtuu tappamalla muut kilpailijat, on helppo ymmärtää, että asiakas ei ole vahvoilla. Ei voida olla esimerkiksi varmoja, paljonko päihteessä on vaikuttavaa ainetta, tai onko siinä epäterveellisiä johdannaisaineita. Kun ostat rehelliseltä yrittäjältä keskiolutta, olet varmasti turvassa. Kun ostat viinaa virolaisen pakettiauton peräkontista, voit huonossa tapauksessa sokeutua. Vaaraa aiheuttaa myös yksinkertaisesti pelkkä rikollisuuden läsnäolo. Ei ole turvallista asioida Igor-nimisen aseistetun miehen kanssa hämärässä laitakaupungissa, vaikka kyse olisi banaaneista.

Erityisen huonolla tavalla epäterveellisyys korostuu niin sanotuissa design-huumeissa, jotka eivät itse asiassa ole huumeita ollenkaan. Ne ovat aineita, joille lainsäätäjä ei ole kerinnyt antamaan vielä huumausainestatusta, mutta jotka pyrkivät imitoimaan perinteisempien huumeiden vaikutuksia. Uusia tällaisia löydettiin EU :n alueelta vuonna 2011 lisää noin yhden viikkovauhtia. Ne ovat haitallisuudessaan täysin omassa luokassaan, mutta niille on sekä kysyntää että tarjontaa, koska tuomiot niiden käytöstä sekä myynnistä ovat huumeita pienempiä. Haitallisimmat aineet, eli design-huumeet, ovat siis olemassa vain ja ainoastaan kieltoihin perustuvan lainsäädännön takia.

Sen lisäksi, että rikollisorganisaatoiden kanssa asioiminen on vaarallista itse asiakkaalle lukuisilla tavoilla, sivuutetaan monesti eräs todella lohduton fakta. Rikollisorganisaatiot saavat tuottonsa huumeista. Kun asiakkailla ei ole laillista vaihtoehtoa, jokainen huumeannos on tukea toiminnalle, joka uhkailee, ryöstää, pahoinpitelee, orjuuttaa ja tappaa viattomia ihmisiä. Toisaalta nämä hirveydet tapahtuvat suuremmilta osin jossain muualla kuin Suomessa, joten se ei välttämättä ole kaikille konkreettinen haitta. Esimerkiksi yksin Meksikossa kuoli huumesotaan vuosien 2006-2012 välillä yli 55 000 ihmistä.

Laittomuus ei koskaan tue kohtuukäyttöä, vaan päinvastoin. Ongelmakäyttäjien hoitoon hakeutuminen on ymmärrettävistä syistä todella ongelmallista. Ja kuten kieltolain aikaan kukaan ei salakuljettanut Suomeen keskikaljaa, koska kirkkailla teki enemmän rahaa, myöskään huumeiden kieltolain aikaan kukaan ei salakuljeta Suomeen mietoja huumeita. Ja se tuottaa ongelmia: Esimerkiksi laillisesta heroiinista ei ole mahdollista saada kuolettavaa yliannostusta. Mikäli heroiini olisi laillista, sitä tarjottaisiin suonensisäisen muodon sijaan poltettavassa muodossa. Sen ylivoimaisena etuna on se, ettei sitä voi yliannostaa, koska käyttäjä menettää tajuntansa kauan, ennen kuin kuolettava annos on saatu elimistöön.

Ja tämä kaikki edellä mainittu konkretisoitui mm. Suomessa vuosien 1919-1932 välillä – mutta alkoholin kohdalla. Kyseessä ovat kieltolakivuodet. Alkoholi kuitenkin laillistettiin, koska se, kuten mikä tahansa muukin päihde, on haitallisimmillaan laittomana.

Vuonna 2010 Iso-Britannian entinen johtava huumausaineasiantuntija professori David Nutt julkaisi tiiminsä kanssa raportin kahdenkymmenen perinteisimmän päihteen – laittoman tai laillisen – haitallisuudesta. Haitallisimmaksi päihteeksi sijoittui alkoholi, ja kuudennellekin sijalle pääsi tupakka. Haitattomimmiksi päihteiksi valikoituituivat mm. huumesienet, LSD sekä ekstaasi. Järjettömän tästä tilanteesta lainsäädännöllisesti tekee se, että tämän tutkimuksen haitallisimmat päihteet ovat Suomessa laillisia, mutta tämän tutkimuksen haitattomimmat päihteet ovat Suomessa luokiteltu erityisen vaarallisiksi huumausaineiksi.

Tilanne vaikuttaisi siis järjellä tarkasteltuna olevan se, että lainsäädäntömme kieltää haitattomimmat päihteet, tekee kaikista laittomista päihteistä merkittävästi haitallisempia, rahoittaa kansainvälisten rikollisorganisaatioiden toiminnan, sekä vangitsee kansalaisiaan uhrittomista rikoksista. Mutta valitettavasti huumeiden kaltaista tunnevetoista asiaa harvoin tarkastellaan ainoastaan järjellä.

Advertisements

One thought on “Kaikki huumeet tulisi laillistaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s